რა სერვისებზე აქვთ წვდომა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებს? საინფორმაციო შეხვედრა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობასთან.

6 Dec 2021

გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ 16 დღიანი კამპანიის ფარგლებში ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ჩავატარეთ საინფორმაციო შეხვედრა გენდერული ნიშნით ძალადობისა და ძალადობის მსხვერპლთა დახმარებისა და სახელმწიფო სერვისების შესახებ.