როგორ იცავს სახელმწიფო ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლს?

როგორ იცავს სახელმწიფო ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლს?

26 აგვ 2020

როგორ იცავს სახელმწიფო ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლს?

„დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელის“ მიერ მომზადებულ ელექტრონულ ბარათში თავმოყრილია ინფორმაცია ძალადობის ფორმების, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის უფასო სახელმწიფო სერვისების, ძალადობის წინააღმდეგ სახელმწიფო პოლიტიკის, 112-ის და SAFE YOU მობილური აპლიკაციების შესახებ.

2020 წლის იანვარ-მაისში 112-ში ოჯახურ კონფლიქტთან დაკავშირებით 7729 შეტყობინა შევიდა;

2019 წელს ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე გამოცემულია 10266 შემაკავებელი ორდერი;

2019 წელს ოჯახური დანაშაულის 4564 ფაქტზე განხორციელდა სისხლისსამართლებრივი დევნა.

დოკუმენტის მომზადება შესაძლებელი გახდა USAID/PROLoG ფინანსური მხარდაჭერით.