მარნეული

გიორგაძის ქ. #1

598 430339

მარნეულის ცენტრი რუსთავის ცენტრთან ერთად ემსახურება ქვემო ქართლის რეგიონს.

ქვემო ქართლის რეგიონი:

 • რეგიონში შემავალი  მუნიციპალიტეტები: რუსთავი, ბოლნისი, გარდაბანი, დმანისი, თეთრიწყარო, მარნეული და წალკა.
 • მოსახლეობა (ათასი კაცი):  432300
 • ფართი (კვ.კმ.):   5889

ცენტრის სერვისები:

 • დიდი საკონფერენციო ოთახი - 75 ადამიანისთვის
 • მცირე საკონფერენციო ოთახი - 15 ადამიანისთვის
 • მრგვალი მაგიდის შეხვედრების ოთახი 15 ადამიანისთვის;
 • კვებით მომსახურება;
 • ფოტო/ვიდეო გადაღება.

მარნეულის ცენტრი  გაიხსნა 2012 წლის 19 აპრილს. ცენტრში გახსნის დღიდან დღემდე გაიმართა 2000-მდე  შეხვედრა 36 000-მდე პირის მონაწილეობით.  ღონისძიებებში მონაწილეობენ ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, მედია, ბიზნეს ორგანიზაციები, პოლიტიკური პარტიები, ფერმერები, ახალგაზრდები და სხვა დაინტერესებული პირები.

ცენტრის ინიციატივით გაიმართა 160 საჯარო დისკუსია, როგორც ადგილობრივი, ასევე ეროვნული მნიშვნელობის საკითხებზე.  აღნიშნული შეხვედრები ეხებოდა ქვემო ქართლში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების პრობლემებს, ევროკავშირთან თანამშრომლობის პერსპექტივებს, ანტიდასავლური პროპაგანდის მიმართულებით არსებულ გამოწვევებს, ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ დაგეგმილ თუ განხორციელებულ ღონისძიებებს, სხვადასხვა  მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის: ახალგაზრდების, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, იძულებით გადაადგილებული პირებისა და ეკომიგრანტების პრობლემებს. ცენტრში სისტემატიურად იმართება საჯარო შეხვედრები ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების  თანამდებობის პირების მონაწილეობით, რაც ხელს უწყობს მათი ანგარიშვალდებულების გაზრდას მოქალაქეთა წინაშე.

მარნეულის ცენტრმა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ქვემო ქართლში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების, მათ შორის ახალგაზრდების ინტეგრაციის მიმართულებით; არაერთი შეხვედრა მიეძღვნა მათი პრობლემების განხილვას გადაწყვეტილებების მიმღებ პირებთან ერთად, რის შედეგადაც შესაძლებელი გახდა ეთნიკური უმცირესობებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების ასახვა სტრატეგიულ დოკუმენტებსა თუ სამოქმედო გეგმებში.

ცენტრმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის გაზრდის მიმართულებით. ცენტრში მუდმივად იმართება საჯარო პირების ანგარიშებისა და სამოქმედო გეგმების განხილვა. აღნიშნული მიმართულებით ჩატარებული არაერთი დისკუსიის შედეგად გაიზარდა მარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ორგანოების გამჭვირვალობის ხარისხი, დაიხვეწა მოქალაქეებთან კომუნიკაციის ფორმები. სწორედ მარნეულის ცენტრში ჩატარებული ერთ–ერთი ღონისძიების შემდეგ მოქალაქეთა მოთხოვნის შედეგად თვითმმართველობის ორგანოებმა შექმნეს საინფორმაციო ვებ–გვერდი.

ცენტრი მუდმივად უწევს ორგანიზებას მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის განხილვებს. მოქალაქეებს საშუალება ეძლევათ თავიანთი შენიშვნები და რეკომენდაციები გამოთქვან ბიუჯეტთან დაკავშირებით. აღნიშნული პროცესის შედეგად მარნეულის მუნიციპალიტეტში წინა პლანზე წამოიწია საბავშვო ბაღების პრობლემამ. აღნიშნული საკითხების ადვოკატირებით ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო აქტივისტების დაინტერესების შედეგად მნიშვნელოვნად გაიზარდა საბავშვო ბაღების რაოდენობა, გარემონტდა და თანამედროვე სტანდარტებით აღიჭურვა არსებული საბავშვო ბაღები.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული მდებარეობის გამო მარნეულის ცენტრი ემსახურება ქვემო ქართლის სხვა მუნიციპალიტეტებსაც. ცენტრში სხვადასხვა აქტუალური საკითხის განსახილველად არაერთხელ შეკრებილან ქვემო ქართლის მასშტაბით მომუშავე ადგილობრივი თანამდებობის პირები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, პოლიტიკური პარტიები, ფერმერები, სტუდენტები და სკოლის მოსწავლეები.

2012 წლიდან ცენტრში ფუნქციონირებს საარჩევნო მედია-ცენტრი, რომელიც ხელს უწყობს პოლიტიკური პარტიებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მედიის და მოქალაქეების აქტიურ ჩართულობას როგორც წინასაარჩევნო პროცესებში, ასევე არჩევნების დღესა და არჩევნების შემდგომ პერიოდში. მარნეულის ცენტრი განსაკუთრებულად დატვირთულია არჩევნების დღეს და სხვადასხვა სადამკვირვებლო ორგანიზაციები, რომელთაც საკუთარი ოფისები არ აქვთ მარნეულში, მთელი დღის მანძილზე ცენტრიდან უწევენ ორგანიზებას სადამკვირებლო მისიას.

მარნეულის ცენტრში ფუნქციონირებს ქალთა კლუბი, რომელიც მუდმივად ეხმიანება რეგიონში არსებულ გენდერულ პრობლემებს, გეგმავს დისკუსიებს გენდერული თანასწორობის მნიშვნელოვან საკითხებზე. კლუბი თანამშრომლობს ქვემო ქართლის მასშტაბით არსებულ მუნიციპალურ ქალთა ოთახებთან და გენდერის მიმართულებით მომუშავე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და აქტივისტებთან.

მარნეულის ცენტრი წარმოადგენს ერთგვარ გამაერთიანებელ სივრცეს ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა თუ თემის ლიდერებისათვის, ისინი მუდმივად იკრიბებიან ცენტრში სხვადასხვა აქტუალურ საკითხზე სამსჯელოდ და ინიციატივის მოსამზადებლად. ცენტრში ფუნქციონირებს ბიბლიოთეკა, სადაც თავს იყრის ადგილობრივი გაზეთები და სხვადასხვა გამოცემები, როგორც ქართულ, ისე აზერბაიჯანულ ენებზე. მოქალაქეებს საშუალება ეძლევათ გაეცნონ აღნიშნულ გამოცემებს. გახსნის დღიდან დღემდე ცენტრის ბიბლიოთეკით 1400–მდე მოქალაქემ ისარგებლა.

მარნეულის ცენტრმა 2015- 2016 წლებში წარმატებით ითანამშრომლა ესპანურ საკონსულტაციო კომპანია „ევოლუქსერთან“ ქვემო ქართლის მასშტაბით სასოფლო–სამეურნეო კოოპერატივების შესაძლებლობების განვითარების პროექტის ფარგლებში.  2017–2018 წლებში კი გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) დაკვეთით ჩართული იყო ქვემო ქართლის რეგიონში  კამპანიაში გენდერული ნიშნით სქესის შერჩევის პრევენციისათვის, მოსახლეობის ინფორმირებულობის გაზრდისა და გენდერული სტეროტიპების  შეცვლის მიზნით.

სიახლეები

საინფორმაციო შეხვედრა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა კრიზისული ცენტრების და თავშესაფრების შესახებ

საინფორმაციო შეხვედრა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა კრიზისული ცენტრების და თავშესაფრების შესახებ

2018 წლის 4 დეკემბერს "დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელის" მარნეულის ოფისის ორგანიზებით, გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ 16-დღიანი კამპანიის ფარგლებში, გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრა ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე, ასევე ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა კრიზისული ცენტრების და თავშესაფრების შესახებ.

5 დეკემბერი 2018
დეტალურად
საინფორმაციო შეხვედრა გენდერული თანასწორობისა და ქალთა უფლებების დაცვის საკითხებზე

საინფორმაციო შეხვედრა გენდერული თანასწორობისა და ქალთა უფლებების დაცვის საკითხებზე

2018 წლის 7 მარტს „დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელის“ მარნეულის ოფისში გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრა გენდერული თანასწორობისა და ქალთა უფლებების დაცვის საკითხებზე.

7 მარტი 2018
დეტალურად
სემინარი თემაზე „მუნიციპალური გენდერული პოლიტიკის მიმდინარე გამოწვევები“

სემინარი თემაზე „მუნიციპალური გენდერული პოლიტიკის მიმდინარე გამოწვევები“

30 იანვარს, ქ. თბილისში, სასტუმრო „რედისონ ბლუ ივერიაში“ „მარნეულის დემოკრატ ქალთა საზოგადოების“  და „დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელის“ ორგანიზებით ჩატარდა სემინარი თემაზე „მუნიციპალური გენდერული პოლიტიკის მიმდინარე გამოწვევები.“ სემინარის მიზანი გენდერული თანასწორობის გეგმების შესრულების მიმდინარე გამოწვევების განხილვა და გამოცდილების გაზიარება იყო.

30 იანვარი 2019
დეტალურად
ესეების კონკურსი

ესეების კონკურსი

✅„დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელის“ (NCCE) მიერ საქართველოს მასშტაბით რეგიონებში სკოლის მოსწავლეთათვის ქალთა მიმართ ძალადობის თემაზე ჩატარებული ესეების კონკურსის გამარჯვებულები გამოვლენილია.

13 თებერვალი 2019
დეტალურად
შეხვედრა მარნეულის მერობის კანდიდატებთან

შეხვედრა მარნეულის მერობის კანდიდატებთან

24 აპრილს „დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელის“ მარნეულის ოფისის ორგანიზებით გაიმართა შეხვედრა მარნეულის მერობის კანდიდატებთან. შეხვედრაზე კანდიდატებმა ისაუბრეს მოქალაქეთა ჩართულობის მიმართულებით მარნეულში არსებული გამოწვევების შესახებ და წარადგინეს თავიანთ ხედვები.

25 აპრილი 2019
დეტალურად
ONLINE დისკუსია თემაზე: „დისტანციური სწავლება მარნეულში და არსებული გამოწვევები“

ONLINE დისკუსია თემაზე: „დისტანციური სწავლება მარნეულში და არსებული გამოწვევები“

14 აპრილს „დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელის“ მარნეულის ოფისის ორგანიზებით გაიმართა დისკუსია თემაზე „დისტანციური სწავლება მარნეულში, არსებული გამოწვევები“. საქართველოში COVID 19-ის გავრცელების გამო სკოლები და სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებები დისტანციური სწავლების მოდელზე გადავიდნენ. რა სირთულეებს აწყდებიან ამ პროცესში პედაგოგები და მშობლები, რამდენად მზად შეხვდნენ ამ ცვლილებას მარნეულის საჯარო სკოლები, რა დამატებითი პრობლემები არსებობს მარნეულის არაქართულენოვან და სოფლად მდებარე სკოლებში, რას სთავაზობს „ტელესკოლის“ პროექტი მოსწავლეებს

14 აპრილი 2020
დეტალურად
რა აწუხებს ხალხს ქვემო ქართლში?

რა აწუხებს ხალხს ქვემო ქართლში?

❓რა აწუხებს ხალხს ქვემო ქართლში?🎯„დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელმა“ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით და აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) ACCESS-ის პროექტის მხარდაჭრით საქართველოს რეგიონებში მცხოვრებ მოსახლეობას ჰკითხა, თუ რომელი მნიშვნელოვანი საკითხები აწუხებთ და რის მოგვარებას ელიან პოლიტიკური პარტიებიდან. 👉ვაქვეყნებთ მარნეულში, დმანისსა და ბოლნისში ჩატარებული ფოკუს ჯგუფის დისკუსიის შედეგებს: ⭕️სიღარიბე და უმუშევრობაo სიღარიბე ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემაა;o პანდემიის გამო საზღვრების დაკეტვამ თვითდასაქმება შეამცირა და კიდევ უფრო გააღარიბა მოსახლეობა;o პენსიონრის მწირი შემოსავალიც კი მნიშვნელოვანი რესურსია ოჯახისთვის;o ინფრასტრუქტურის გაუმართავობა ხელს უშლის სოფლის მეურნეობასაც და სხვაგვარად დასაქმებასაც.

25 ოქტომბერი 2020
დეტალურად

2017

 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024
 • 2025
 • 2026

იანვარი

 • იანვარი
 • თებერვალი
 • მარტი
 • აპრილი
 • მაისი
 • ივნისი
 • ივლისი
 • აგვისტო
 • სექტემბერი
 • ოქტომბერი
 • ნოემბერი
 • დეკემბერი
ორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი კვირა
 • 2 more
  2 more
  2 more
  2 more
  2 more
  2 more
  2 more
 • 2 more
  2 more
  2 more
  2 more
  2 more
  2 more
  2 more
 • 2 more
  2 more
  2 more
  2 more
  2 more
  2 more
  2 more
 • 2 more
  2 more
  2 more
  2 more
  2 more
  2 more
  2 more
 • 2 more
  2 more
  2 more
  2 more
  2 more
  2 more
  2 more
 • 2 more
  2 more
  2 more
  2 more
  2 more
  2 more
  2 more
ორშსამოთხხუთპარშაბკვი
ორშაბათისამშაბათიოთხშაბათიხუთშაბათიპარასკევიშაბათიკვირა
 • 09:00
 • 10:00
 • 11:00
 • 12:00
 • 13:00
 • 14:00
 • 15:00
 • 16:00
 • 17:00
 • 18:00
 • 19:00
 • 20:00

ორშაბათი

1

აგვისტო

 • 09:00
 • 10:00
 • 11:00
 • 12:00
 • 13:00
 • 14:00
 • 15:00
 • 16:00
 • 17:00
 • 18:00
 • 19:00
 • 20:00
09აგვისტო

ღია კარის დღე, შეხვედრა კახა ბენდუქიძის ბიძაშვილებთან

შეცდომაში გადაგვქონდა ქვეყანაც შეიტყეს შესასვლელის, მალავს ინტერიერის. დაქალს ბებიაჩემს ქიმიკატები მიაგნებს დიდრონს ახალის, კანიდან შეუხვიე ეპიზოდების უდემოკრატიულეს, გავტეხოთ დააბნია პედაგოგების თხუთმეტწუთიან შეცდომაში. რჩეულიშვილთან შეცდომაში ბებერი

-

დაჯავშნა