სამოქალაქო ჩართულობის გაძლიერება საქართველოში

ვადები: 1 აგვისტო 2017 - 31 აგვისტო 2018
ბიუჯეტი: $ 291 183,25
სტატუსი: დასრულებული

დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრები პოლიტიკურად ნეიტრალური სათემო ცენტრებია, რომლებიც უსაფრთხო სივრცეს სთავაზობენ მოქალაქეებს, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელ ორგანიზაციებს, მედია საშუალებებს, პროფესორ-მასწავლებლებს, პოლიტიკურ პარტიებს, თანამდებობის პირებსა, კერძო სექტორის წარმომადგენლებსა და ყველა სხვა ჯგუფს განურჩევლად მათი პოლიტიკური  და სოციალური კუთვნილებისა მხოლოდ იმ პირობით, რომ ისინი პატივის სცემენ თავისუფალი, დემოკრატიული და კონსტრუქციული ჩართულობის პრინციპს და არ წაახალისებენ ძალადობას და/ან დისკრიმინაციას. 

დონორები