შეხვედრა თემაზე - "ქალები პოლიტიკაში - კვოტით თუ მის გარეშე“

24 მარ 2018

24 მარტს „დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელის“ რუსთავის ოფისში გაიმართა შეხვედრა თემაზე - „ქალები პოლიტიკაში - კვოტით თუ მის გარეშე“ შეხვედრას უძღვებოდნენ მარიამ ლაცაბიძე და თამთა მასტრენკო. 
კვოტირების სისტემების შემუშავება ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნეში დაიწყო და დღესაც ეს სისტემები აქტუალურია მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებში, როგორიცაა საფრანგეთი, გერმანია, ნორვეგია და სხვა. 
შეხვედრაზე ისაუბრეს, კვოტირების დადებით და უარყოფით მხარეებზე. მნიშვნელოვანია სამართლიანობის პრინციპი, რადგან ამომრჩეველთა ნახევარზე მეტს სწორედ ქალები შეადგენენ და მათ აქვთ უფლება გადაწყვეტილების მიღების ყველა დონეზე იყვნენ წარმოდგენილნი; ქალების სპეციფიკური გამოცდილება და კომპეტენცია საჭიროა პოლიტიკური სისტემის პოზიტიური ცვლილებისთვის. თუმცა, ქალების პირველადი დაინტერესება ერთ-ერთ სირთულედ დასახელდა, ასევე გასათვალისწინებელია, რომ კვალიფიკაცია არ უნდა გადაფაროს სქესის უპირატესობამ. 
დამსწრე საზოგადოება ინტერესით ჩაება პრეზენტაციის შემდგომ დისკუსიაში, რომელიც კითხვა-პასუხის რეჟიმში მიმდინარეობდა. დისკუსიის დროს გამოვლინდა, რომ დამსწრეთა ერთი ნაწილი მხარს უჭერდა კვოტირების სისტემას და მიაჩნდათ, რომ ეს დაეხმარებოდათ ქალებს, უკეთ წარმოეჩინათ თავი და ეს მექანიზმი მათთვის ერთგვარი წახალისება იქნებოდა. თუმცა, საპირისპირო აზრი გამოთქვა საზოგადოების მეორე ნაწილმა და კვოტირებას ქალთა დისკრიმინაცია უწოდა. ამ ყველაფრის მიუხედავად, შეხვედრის ყველა წევრი ერთ აზრზე შეჩერდა - ჩვენი ქვეყნის საზოგადოება მოქცეულია ჩარჩოებში, მათში ღრმადაა გამჯდარი სტერეოტიპები, რომლებიც ქალთა შესაძლებლობების რეალიზაციას სერიოზულად აფერხებს. საჭიროა ცვლილებები, რასაც მხოლოდ კვოტირების სისტემა ვერ უშველის, თუმცა ეს იქნება ერთგვარი წახალისება და ბიძგი, რათა საზოგადოების ცნობიერება ამაღლდეს და დაწყოს საზღვრების გარღვევა.