ვაკანსია - ფინანსური და ადმინისტრაციული ასისტენტი

ა(ა)იპ "დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელი" (NCCE) აცხადებს ვაკანსიას ფინანსური და ადმინისტრაციული ასისტენტის თანამდებობაზე.

მოვალეობები:

** ბუღალტრული აღრიცხვის პირველადი დოკუმენტაციის წარმოება;
** ფინანსური მენეჯერის დახმარება კონტრაქტების, ხელშეკრულებების და შესყიდვის ფორმების მომზადებაში;
** ადმინისტრაციული და ფინანსური დოკუმენტაციის დადგენილი წესით ორგანიზება და შენახვა;
** საქონლისა და მომსახურების შესყიდვების ორგანიზება, დოკუმენტაციის წარმოება, მომწოდებლებთან კონტაქტი;
** ორგანიზაციის დამხმარე ეკონომიკური საქმიანობის ფარგლებში კონტრაქტების, მიღება-ჩაბარების აქტების, ინვოისების შემოწმება და ორგანიზება;

სტაჟირება ჩვენს ცენტრებში

"დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელის" 10 ოფისში ამჟამად სტაჟირებას გადის 10 ახალგაზრდა. "დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელის" 10 ოფისში ამჟამად სტაჟირებას გადის 10 ახალგაზრდა."დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელის" 10 ოფისში ამჟამად სტაჟირებას გადის 10 ახალგაზრდა."დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელის" 10 ოფისში ამჟამად სტაჟირებას გადის 10 ახალგაზრდა."დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელის" 10 ოფისში ამჟამად სტაჟირებას გადის 10 ახალგაზრდა."დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელის" 10 ოფისში ამჟამად სტაჟირებას გადის 10 ახალგაზრდა."დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელის" 10 ოფისში ამჟამად სტაჟირებას გადის 10 ახალგაზრდა.